Body Art Serbia

Asocijacija

Body Art Asocijacija Srbije (BAAS) je mlada asocijacija, osnovana 15. oktobra 2013. godine u Beogradu. Asocijacija okuplja veći broj body art umetnika, scenskih šminkera i maskera. Direktno je povezana sa Svetskom Bodypainting Asocijacijom (WBA), pod čijim pokroviteljstvom organizuje Body Art Festival Serbia.

rradman-profile
Radmila Radman

Osnivač i predsednik Asocijacije je naša istaknuta make-up i body art umetnica, Radmila Radman, koja je višegodišnja predstavnica naše zemlje u body artu na svetskim festivalima.

Ciljevi udruženja

Ciljevi udruženja su promocije novije grane umetnosti, oslikavanje tela (body arta), korektivne šminke, scenske maske i specijalnih efekata, edukacija umetnika, organizovanje festivala i takmičenja, posredovanje u primeni navedenih disciplina u marketingu, filmskoj i modnoj industriji.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruženje:

  • prati rad drugih svetskih udruženja i umetnika u navedenim oblastima, prati ili učestvuje na festivalima i takmičenjima na međunarodnom nivou;
  • organizuje samostalno ili u saradnji sa WBA festivale, lokalna takmičenja, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti oslikavanja tela, korektivne i scenske šminke, scenske maske i specijalnih efekata;
  • objavljuje publikacije o svetskim i domaćim dostignućima u navedenim oblastima;
  • organizuje kurseve i seminare međunarodnih i domaćih predavača za edukaciju umetnika i zainteresovanih lica;
  • sarađuje sa Svetskom Bodypaintng Asocijacijom, stručnim udruženjima i drugim inostranim organizacijama koje se bave navedenim aktivnostima.

baas-ft

Član može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru udruženja. Članovi ostvaruju određene pogodnosti pri nabavci boja i materijala za body art, koje obezbeđuje Asocijacija. Za više informacija, obratite nam se mejlom na info@bodyartserbia.com.

Ukoliko želite da postanete naš Član, popunite online pristupnicu.