Body Art Serbia

Gradska opština “Zvezdara”

Moderna uprava urbanog Beograda, koja pomaže kulturne, sportske i sve ostale društveno-odgovorne manifestacije.

Gradska opština Zvezdara se stara o potrebama i interesima građana sa svog područja, istovremeno uvažavajući i interese građana sa područja drugih gradskih opština i Grada u celini.

Pogledajte web prezentaciju sponzora.